Aktualności

 

Drodzy Rodzice,

informujemy, że na stronie żłobka jest już dostępny aktualny grafik na miesiąc styczeń

grafik dla rodziców na miesiąc styczeń

 

 

                                                                                                           

Aby wszyscy z Was znaleźli swoje
miejsce przy stole wigilijnym,
by spełniły się Wasze najskrytsze
marzenia, aby każdy kolejny
dzień był jeszcze lepszy,
bądźmy dla siebie bardziej
serdeczni, patrzmy na
to co dobre a nie na to
co nas dzieli.
Wszystkiego najlepszego
na święta i Nowy Rok

życzy

Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS

Personel „Naszego Przyjaznego Żłobka”

 

                                                                                                      

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy ciągły nabór do uczestnictwa w projekcie „Nasz przyjazny żłobek”. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych waz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje uzyskać mogą Państwo w „Naszym przyjaznym żłobku” przy ul. Rejowieckiej 103 w Chełmie  lub pod numerem telefonu 508523087. Wypełniony formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie można przesłać na adres email: stow.civis@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

                         Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
                       Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego CIVIS
                 

Szanowni Rodzice,

żłobek organizowany przez Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Chełmskim Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno – Gospodarczego CIVIS, jest podmiotem realizowanym w ramach projektu oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka tj. osób pozostających bez zatrudnienia  będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 20 tygodnia do 3 lat lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim oraz planujących powrót na rynek pracy.

Przez powrót na rynek pracy należy rozumieć podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Opieka nad dzieckiem w żłobku jest odpłatna i wynosi 87 złotych miesięcznie.