Aktualności

 

                                                                                                           

Aby wszyscy z Was znaleźli swoje
miejsce przy stole wigilijnym,
by spełniły się Wasze najskrytsze
marzenia, aby każdy kolejny
dzień był jeszcze lepszy,
bądźmy dla siebie bardziej
serdeczni, patrzmy na
to co dobre a nie na to
co nasz dzieli.
Wszystkiego najlepszego
na święta i Nowy Rok

życzy

Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS

Personel „Naszego Przyjaznego Żłobka”

 

                                                                                                      

 

Drodzy Rodzice,

informujemy, że na stronie żłobka jest już dostępny aktualny grafik na miesiąc grudzień

    grafik dla rodziców na miesiąc grudzień                                                                                                                                 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy ciągły nabór do uczestnictwa w projekcie „Nasz przyjazny żłobek”. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych waz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje uzyskać mogą Państwo w „Naszym przyjaznym żłobku” przy ul. Rejowieckiej 103 w Chełmie  lub pod numerem telefonu 508523087. Wypełniony formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie można przesłać na adres email: stow.civis@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

                         Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
                       Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego CIVIS
                 

Szanowni Rodzice,

żłobek organizowany przez Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Chełmskim Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno – Gospodarczego CIVIS, jest podmiotem realizowanym w ramach projektu oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka tj. osób pozostających bez zatrudnienia  będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 20 tygodnia do 3 lat lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim oraz planujących powrót na rynek pracy.

Przez powrót na rynek pracy należy rozumieć podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Opieka nad dzieckiem w żłobku jest odpłatna i wynosi 87 złotych miesięcznie.